Het nieuwe ontslagrecht

U heeft het waarschijnlijk in het nieuws gehoord: per 1 juli 2015 is het ontslagrecht veranderd. Het ontslagrecht is eenvoudiger, sneller en goedkoper voor werkgevers. Of het nieuwe ontslagrecht daadwerkelijk een vooruitgang is laten we het in het midden. Feit is wel dat het nieuwe ontslagrecht geldt voor iedereen waarbij de ontslagprocedure na 1 juli 2015 wordt gestart. Een goed moment om de veranderingen eens op een rijtje te zetten.

Ontslagroute

Voorheen konden werkgevers kiezen tussen ontslag via het UWV of bij de kantonrechter. Per 1 juli 2015 hangt de ontslagroute af van de reden voor het ontslag. Het UWV toetst het ontslag alleen bij langdurige arbeidsongeschiktheid en bij bedrijfseconomisch ontslag, dat overigens ook getoetst kan worden door een onafhankelijke en onpartijdige cao-commissie.

Voor alle andere redenen wordt het ontslag getoetst door de kantonrechter .

Ontslag met wederzijds goedvinden

Het is vanaf 1 juli 2015 nog steeds mogelijk om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen. Dit betekent dat u de arbeidsovereenkomst in overleg met uw werkgever beëindigt en samen afspreekt hoe het ontslag wordt afgehandeld (einddatum en ontslagvergoeding). Dit kan alleen schriftelijk. U krijgt hierna een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Uw werkgever is verplicht om u hierop in de beëindigingsovereenkomst te wijzen. Doet uw werkgever dat niet, dan wordt uw bedenktijd verlengd naar 21 dagen.

Transitievergoeding

Wanneer u twee jaar of langer in dienst bent bij uw werkgever en uw werkgever neemt het initiatief bij het ontslag, dan heeft u recht op een transitievergoeding van maximaal € 75.000,-. Ook heeft u recht op een transitievergoeding als u zelf ontslag neemt omdat uw werkgever ernstig verwijtbaar handelde of ernstig verwijtbaar nalatig was.

U kunt de transitievergoeding gebruiken voor bijscholing of begeleiding naar een andere baan. Het is tevens toegestaan om van dit geld op vakantie te gaan.

Er zitten een aantal haken en ogen aan het inzetten van de transitievergoeding. Is dit op u van toepassing? Neem dan contact met ons op! Wij geven u graag uitleg en advies.