Nieuws

Afscheid vrijwilligers

Afgelopen maand moesten wij helaas afscheid nemen van deze toppers. Eline, Chiara, Iris, Marieke, Lisa, Dionne en Jordy, nogmaals bedankt voor jullie inzet en heel veel succes in jullie verdere (juridische) loopbaan!

Meer lezen

Wijzigingen in het bestuur van Rechtswinkel Westland

‘Er waait een frisse wind’

Per 1 oktober heeft Elske het voorzitterschap van Daniëlle overgenomen. Daarnaast hebben Jeffrey, Marnix en Lisanne hun intrede in het bestuur gedaan.

Meer lezen

Van Stenis Notarishuis nieuwe hoofdsponsor

Naaldwijk, 24 januari 2018 – Met ingang van januari 2018 heeft Rechtswinkel Westland een nieuwe hoofdsponsor. Van Stenis Notarishuis is enthousiast om de organisatie die laagdrempelig juridisch advies aan Westlandse burgers verleent te ondersteunen. Met Van Stenis als nieuwe hoofdsponsor hoopt de rechtswinkel zich de komende jaren nog professioneler toe te kunnen leggen op familierechtelijke […]

Meer lezen

Het regeerakkoord en het zzp-vraagstuk

Door Jimmy Het blijkt in de praktijk soms lastig te bepalen of iemand werkzaam is in loondienst dan wel als zzp’er. Het komt namelijk geregeld voor dat een zzp’er die werkzaam is bij een opdrachtgever eigenlijk aan vrijwel alle criteria voldoet om als werknemer gezien te worden, maar dus werkzaam is op basis van een […]

Meer lezen

De zieke werknemer

Op het moment dat een werknemer ziek wordt, heeft de werkgever een loondoorbetalingsverplichting. Werkgevers kunnen zich hiervoor ook verzekeren. Vanaf het moment van ziekmelding starten de re-integratieverplichtingen van zowel de werkgever als de werknemer. Zolang de werknemer nog niet 100% beter is (gemeld), is nog sprake van ziekte. De loondoorbetalingsverplichting eindigt na twee jaar. Het […]

Meer lezen

Vacatures interne en externe coördinator

Rechtswinkel Westland heeft momenteel twee vacatures die openstaan voor de niet-juristen onder ons. Zo zoeken we een coördinator externe zaken en een coördinator interne zaken. Ben jij een student in een commerciële richting, of studeer je bijvoorbeeld in de richting van personeel & organisatie of HR? Kijk dan op de volgende pagina’s voor de vacatures […]

Meer lezen

Jurisprudentie: De billijke vergoeding in de WWZ

Lisa van Gulik Inmiddels is het alweer ruim twee jaar geleden dat de WWZ in werking trad. Deze wet, oftewel de Wet Werk en Zekerheid werd onder meer ingevoerd om mensen die te maken krijgen met een ontslag een sterkere positie te kunnen geven. Zo staat het de werkgever niet meer vrij om te kiezen […]

Meer lezen

Wijzigingen Arbowet – second opinion en inloopspreekuren bedrijfsarts

Lisanne Bruggeman Begin juli 2017  is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) veranderd. In de Arbowet is geregeld dat u gezond en veilig kunt werken. De wet geldt voor alle werknemers en werkgevers in Nederland. De wetsverandering van 1 juli 2017 heeft voor u als werknemer onder meer tot gevolg dat u recht krijgt op een second opinion […]

Meer lezen

Overzicht huurrecht

Marnix Vijverberg Het huurrecht is van toepassing op alle roerende en onroerende zaken die verhuurd worden. De bestemming van het gehuurde object is hierbij van belang, omdat de wet onderscheid maakt tussen verschillende huurobjecten. Voor elk type huurobject geldt een apart huurregime met bijbehorende wettelijke regels. De regels voor de verhuur van een bedrijfsruimte wijken […]

Meer lezen

Afspiegelingsbeginsel – Wie gaat als eerst?

Eline van Hagen Het afspiegelingsbeginsel komt pas om de hoek kijken, indien er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag (art. 7:669 lid 3 sub a Burgerlijk Wetboek). Voor een bedrijfseconomisch ontslag moet namelijk voldaan zijn aan drie voorwaarden. Ten eerste moet de werkgever aannemelijk maken dat er sprake is van een bedrijfseconomische reden. Daarnaast zal de […]

Meer lezen