Afspraak maken

Rechtswinkel Westland werkt op afspraak. Afspraken vinden, afhankelijk van het rechtsgebied, plaats op maandag- of woensdagavond in de rechtswinkel in

‘s-Gravenzande. Het maken van een afspraak kan op een van de volgende manieren:

Verwijst u uw cliënt door naar Rechtswinkel Westland? Wijs uw cliënt dan op het online afsprakenformulier of ons emailadres (info@rechtswinkelwestland.nl) om een afspraak te maken.

Advies

Tijdens de afspraak wordt uw juridische vraag in kaart gebracht. Wij streven ernaar u op de afspraak direct te adviseren. Het is daarom van belang dat u van tevoren zo duidelijk en uitgebreid mogelijk aangeeft wat uw vraag is en dat u de benodigde informatie tijdig aanlevert. Dan kunnen onze vrijwilligers zich voldoende op de afspraak voorbereiden.

Ongeveer een week na uw afspraak ontvangt u het advies (ook) per e-mail.

Soort zaken

Wij behandelen alleen zaken van particulieren op het gebied van het arbeidsrecht, huurrecht, familie- en erfrecht, consumentenrecht en bestuursrecht.

De volgende zaken nemen wij niet in behandeling:

  • Zaken die (grote) spoed hebben;
  • Zaken waarin geprocedeerd moet worden;
  • Zaken waarin het belang groter is dan € 25.000,-;
  • Zaken waarin de bezwaartermijn is overschreden;
  • Zakelijke kwesties en kwesties van verhuurders; en
  • Zaken over andere rechtsgebieden (bijvoorbeeld het strafrecht, belastingrecht en vreemdelingenrecht).

Valt uw zaak niet onder ons werkterrein? Dan kunnen wij u doorverwijzen naar een andere rechtswinkel, een advocaat of u kunt contact opnemen met het Juridisch Loket.

Afspraak maken?

Omschrijf uw vraag zo duidelijk en uitgebreid mogelijk. Onze vrijwilligers kunnen u anders niet goed adviseren. Neem vooraf onze algemene voorwaarden onderaan het formulier door en neem deze ondertekend mee naar de afspraak. U kunt de algemene voorwaarden ook accepteren door het vakje onderaan dit formulier aan te vinken.

Het is op dit moment niet mogelijk om een afspraak in te plannen tussen 1 juli en 1 september vanwege de zomerstop.

Laden...

Wat is Rechtswinkel Westland?

Rechtswinkel Westland is een stichting die inwoners van het Westland en omgeving kosteloos en vrijblijvend juridisch advies aanbiedt. Het advies wordt gegeven door rechtenstudenten en pas afgestudeerde juristen. De rechtswinkel wordt volledig gedreven door vrijwilligers die zich inspannen om de inwoners van het Westland en omgeving van laagdrempelig juridisch advies te voorzien.

Wanneer kan ik bij Rechtswinkel Westland terecht?

Nadat u een afspraak heeft gemaakt, wordt u op het spreekuur op een maandag- of woensdagavond ingepland bij twee van onze vrijwilligers.

Waar is de Rechtswinkel gevestigd?

Rechtswinkel Westland is gevestigd aan de Larixstraat 4 in ‘s-Gravenzande. Het pand is eigendom van Vitis Welzijn. Op maandag- en woensdagavonden zijn er spreekuren. U moet daarvoor wel van tevoren een afspraak maken.

Moet ik betalen voor advies?

Nee. Ons advies is gratis en verplicht u tot niets.

Ik ben gedagvaard. Wat nu?

De vrijwilligers van Rechtswinkel Westland treden niet namens u op in een gerechtelijke procedure. Wij kunnen u wel doorverwijzen naar een advocaat. Wilt u geen advocaat inschakelen? Dan kunnen wij u uitleggen hoe de procedure werkt.

Ik heb een klacht over mijn afspraak of advies.

U kunt uw klacht sturen naar bestuur@rechtswinkelwestland.nl. Wij nemen uw klacht dan in behandeling en zullen u zo spoedig mogelijk naar een oplossing zoeken.