Ben Vreugdenhil

Veel mensen krijgen er helaas mee te maken. Een brief van een incassobureau. Vaak terecht, maar soms ook niet. De ACM (Autoriteit Consument en Markt) is recent een campagne gestart om mensen bewuster hun incassobrieven te laten controleren. Want er schijnt nogal eens wat fout te gaan. Zo zijn er incassobureaus die een ‘conceptdagvaarding’ toesturen, die dreigen beslag te leggen of u te registreren bij het BKR (Bureau Kredietregistratie). Daarnaast gaat het berekenen van de totale incassokosten niet altijd goed.

Voordat het stappenplan wordt doorlopen is het goed om aan te geven wat het verschil is tussen een incassobureau en een deurwaarder. Voor het starten van een incassobureau is geen opleiding of titel nodig. Iedereen mag zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel en kan morgen een incassobureau beginnen. Als incassobureau ben je natuurlijk wel gehouden aan de wettelijke regels met betrekking tot bijvoorbeeld de wijze van inning en de maximumbedragen aan incassokosten. Een incassobureau mag dan ook alleen maar brieven sturen, bellen en (onder voorwaarden) verhogingen in rekening brengen. Een deurwaarder daarentegen mag en doet veel meer. Zo mag hij beslag leggen op inkomsten en op spullen, en mag hij een dagvaarding uitbrengen (betekenen) om je te informeren over een aanstaande rechtszaak. Voordat je tot gerechtsdeurwaarder kan worden benoemd, moet je onder andere de HBO opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder en een stage volgen.

Heb je een incassobrief ontvangen, maar twijfel je over de juistheid ervan? Volg dan onderstaand stappenplan.

Stap 1: Is hier geen sprake van oplichting?
Controleer allereerst of het opgegeven rekeningnummer van het incassobureau of de deurwaarder klopt. Kijk hiervoor op hun website of neem telefonisch contact op. Er zijn gevallen bekend van oplichters die een incassobrief opstellen met daarin de naam, adresgegevens en het logo van een echte incassobureau, maar dan hun eigen bankrekeningnummer invullen. U betaalt dan het bedrag, maar bent het vervolgens kwijt en het incassobureau weet nergens van.

Stap 2: Is de informatie volledig?
Als je een incassobrief ontvangt, moet je kunnen controleren wie de schuldeiser is en waar de brief over gaat. Daarom moeten op de incassobrief minimaal de volgende gegevens staan:

Ontbreekt één van deze zaken? Stuur het incassobureau dan een brief met het verzoek om de ontbrekende gegevens aan te vullen. Vraag om de oorspronkelijke rekening of de overeenkomst.

Stap 3: Klopt de hoofdsom van de rekening?
U kunt over de hoogte van de hoofdsom twijfelen. Bijvoorbeeld omdat u het product of de dienst niet heeft afgenomen. Ook kan het zijn dat u deze prijs niet had afgesproken of dat u in de veronderstelling was dat het product of de dienst gratis was. Vraag in deze gevallen de overeenkomst op bij het incassobureau. Uit de overeenkomst zou het daadwerkelijke bedrag van de hoofdsom moeten blijken.

Stap 4: Kloppen de in rekening gebrachte rente en verhogingen?
De in rekening gebrachte incassokosten en de rentekosten zijn wettelijk vastgelegd. Maar voordat er kosten in rekening mogen worden gebracht moet u eerst zijn aangemaand. Dit doet het incassobureau door het sturen van een zogenaamde ‘veertiendagenbrief’. Hierin moet een termijn van minimaal 14 dagen zijn gesteld om alsnog te kunnen betalen. De termijn moet duidelijk zijn omschreven, ‘binnen veertien dagen na verzending van deze brief’ volstaat niet. De termijn mag pas gaan lopen ná ontvangst van de brief. Als de brief dit onduidelijk, verkeerd of niet vermeldt, mag het incassobureau geen incassokosten in rekening brengen. Het bureau moet een nieuwe brief sturen, waarna een nieuwe betaaltermijn gaat lopen. Het is aan de schuldeiser om aan te tonen dat de brief aan alle voorwaarden voldoet, dat de consument de brief heeft ontvangen en op welk moment. Pas nadat de termijn van de aanmaning is verlopen, mag het incassobureau extra kosten in rekening brengen (ECLI:NL:HR:2016:2704).
Volgens de Wet incassokosten mogen de volgende incassokosten in rekening worden gebracht:

Andere kosten zoals administratiekosten, dossierkosten en gemaakte kosten t.b.v. informatievoorziening (bijv. KvK, Kadaster) mogen niet apart in rekening worden gebracht.

Naast de incassokosten mag de wettelijke rente in rekening worden gebracht. Deze bedraagt voor consumenten 2% per jaar.

Voor een handige online rekentool om de toegestane incassokosten te berekenen kunt u de website van ConsuWijzer raadplegen: https://www.consuwijzer.nl/incassobrief-checker.

Stap 5: Is het toegestaan waar het incassobureau mee dreigt?
Voor het beantwoorden van deze laatste stap vallen we weer terug op de inleiding. Veel mensen weten niet precies het verschil tussen een incassobureau en een deurwaarder. Hier maken incassobureaus soms dan ook mis-/gebruik van. Ze dreigen met zaken waartoe ze helemaal niet gerechtigd zijn. Zo mag een incassobureau u niet dagvaarden en mogen zij geen beslag leggen. Zij mogen uiteraard wel een deurwaarder inschakelen. De deurwaarder mag dit vervolgens wel. Bent u ontevreden over de handelswijze van een incassobureau? Dan kunt u hierover via het consumentenloket van ACM, ConsuWijzer, een klacht indienen.