Naaldwijk, mei 2017 – Roel Valstar heeft op 15 mei afscheid genomen als voorzitter van Rechtswinkel Westland. Hij is de initiatiefnemer en oprichter van Stichting Rechtswinkel Westland. Roel Valstar opende in maart 2015 Rechtswinkel Westland, een plek waar inwoners van Westland op een laagdrempelige manier vrijblijvend en kosteloos juridisch advies kunnen krijgen.

Roel Valstar gaat per 1 juni as. aan de slag als advocaat bij Taurus Advocaten, waardoor beide functies onverenigbaar worden en hij het tijd vindt om ruimte te bieden aan anderen om de rechtswinkel verder uit te bouwen. Roel: “Met veel dank, plezier en trots kijk ik terug naar de periode van de oprichting tot heden, zoals de organisatie er nu voorstaat. Na ruim twee jaar voorzitterschap, is het tijd om ruimte te bieden aan anderen om de rechtswinkel verder te ontwikkelen en uit te bouwen met frisse ideeën. Ik heb daar alle vertrouwen in met het huidige bestuur en de vrijwilligers en wens mijn opvolgers veel succes. Tenslotte wil ik iedereen danken die heeft bijgedragen om van Rechtswinkel Westland een succes te maken.” Roel Valstar blijft nog wel verbonden aan de rechtswinkel. Hij neemt zitting in de Raad van Advies en zal uit dien hoofde betrokken bij de organisatie blijven en het bestuur van advies voorzien.

Roel Valstar wordt opgevolgd door Daniëlle Valstar. Daniëlle is sinds mei 2015 actief als vrijwilliger en sinds januari 2016 als bestuurslid externe zaken. Zij kent de organisatie goed en is geruime tijd intensief bij de organisatie betrokken en is daarom unaniem tot voorzitter gekozen. Daniëlle: “Samen met het bestuur wil ik mij graag toeleggen op het verder optimaliseren, professionaliseren en waar mogelijk uitbreiden van onze dienstverlening. De kwaliteit van de adviezen moet steeds voorop staan. De gegeven adviezen vormen immers het visitekaartje van de rechtswinkel. In de komende periode wil ik de samenwerking met (onder meer) onze sponsoren uitbouwen. Door nauwere banden tussen onze vrijwilligers en praktijkjuristen kunnen de adviezen naar een nog hoger niveau worden getild.”

Door het doorschuiven van Daniëlle Valstar als voorzitter treedt Frederieke Thoen toe tot het bestuur en neemt zij vanaf 15 mei officieel de taken van Daniëlle Valstar over als bestuurslid.