Jeffrey Brinkman

Het kan iedereen overkomen. Zit je lekker in de tuin te genieten van de eerste zonnestralen van het jaar, kijkt de buurman vanaf zijn nieuwe uitbouw zo de tuin is. Dit is voor veel mensen een schending van de privacy. De vraag is nu of hier ook iets tegen te doen valt. In dit artikel wordt aangegeven wat wel en niet mag als het gaat om uitzicht van de buren op uw eigen tuin of leefruimte.

Schending privacy

Als burger hoeft u niet alles van uw buren te accepteren als het gaat om de inkijk die iemand heeft in uw tuin en hiermee in uw leefomgeving. Op basis van artikel 50 van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek dient de afstand tot een naastgelegen erf twee meter te bedragen wanneer het gaat om zicht op uw eigendom. Dit betekent dat wanneer de afstand groter is dan twee meter u niets kunt doen wanneer de buren in uw tuin of huis kijken. Behalve uiteraard uw buren vragen om hier rekening mee te houden.

Dit is anders als er ramen of deuren met openingen worden geplaatst binnen de afstand van twee meter met uitzicht op uw perceel. In dat geval hebben uw buren uw toestemming nodig om een raam te plaatsen dicht op de erfgrens. Hetzelfde geldt voor het realiseren van dakterras op een reeds bestaande of te realiseren uitbouw.

Een uitzondering op deze regel is wanneer de afstand minder is dan twee meter, maar de openingen van de ramen of deur geen uitzicht geven op uw tuin. In dat geval kunt u geen maatregelen eisen.

Terug naar de situatie van het uitzicht op minder dan twee meter. In veel gevallen zal de toestemming door de buren niet worden gevraagd. De belangrijkste reden hiervoor is dat mensen zich er niet van bewust zijn dat sprake is van schending van de privacy. Als u hier geen problemen mee heeft dan is hiermee de kous af. Wanneer u wel problemen heeft hiermee, omdat de privacy wordt geschonden, dan kunt u wel degelijk maatregelen nemen.

Een eerste stap is altijd om uw buren hierop aan te spreken en in overleg te gaan. Wanneer uw buren hier niet op zitten te wachten, en niet bereid zijn om de zaak op te lossen, dan kunt u de zaak voorleggen aan de rechter. De rechter zal in dat geval beoordelen of in de eerste plaats de afstand tot de erfgrens inderdaad minder is dan twee meter.

Wanneer deze vraag bevestigend wordt beantwoord dan kunnen de maatregelen die genomen worden verschillen. Wanneer een raam of deurvenster van uw buren op dichter dan twee meter van de erfgrens staat, dan kan deze worden afgeplakt door ondoorzichtige raamfolie. Een andere maatregel, wanneer het bijvoorbeeld een dakterras betreft, is het plaatsen van privacy schermen. Dit is ook iets wat veel wordt toegepast bij appartementen om zo de privacy van het naastgelegen appartement via het uitzicht van het balkon te waarborgen.

Conclusie

Heeft u last van uw buren omdat zij binnen een afstand van twee meter van de erfgrens in uw tuin kijken, en wil de buurman niet meewerken- maak dan een afspraak bij Rechtswinkel Westland. Samen met u kunnen wij kijken of u in uw recht staat om een procedure te starten om uw privacy alsnog te waarborgen.