Türkan Kesgin

Geld lenen bij bekenden, vrienden of familie heeft vele voordelen ten opzichte van een lening bij een bank. Er wordt geen controle bij het BKR gedaan en partijen kunnen samen bijvoorbeeld voorwaarden, zoals de rente en de aflossingstermijnen afspreken. Een nadeel van een onderhandse lening is dat er een risico bestaat dat het geld niet terug wordt betaald of er conflicten ontstaan. Het is daarom belangrijk duidelijke afspraken te maken en deze schriftelijk vast te leggen. Dit kan bijvoorbeeld door het opstellen van een contract. Hiermee kan worden aangetoond dat het om een lening gaat die terugbetaald wordt en dat het geld niet geschonken is. Het is verstandig een dergelijke lening alleen af te sluiten als erook de financiële middelen zijn deze lening terug te betalen. Wanneer deze middelen er niet zijn dan lost een lening slechts (tijdelijk) een deel van het probleem op. Vraag uzelf af of u het geld kan missen als er niet wordt terugbetaald en of er een kans bestaat dat u zelf in de financiële problemen komt. Ook kunnen er spanningen ontstaan wanneer afspraken niet worden nagekomen. Bent u toch van plan geld uit te lenen, dan kan het onderstaande stappenplan u verder helpen.

Stap 1

Als u besluit om wel geld uit te lenen, kunt u nadenken over de volgende punten: – De leensom: het bedrag dat wordt uitgeleend. – Duur van de lening (en datum waarop de lening terugbetaald moet zijn). – Wijze van terugbetaling (bijvoorbeeld maandelijks of per kwartaal). – De rente die wordt berekend over de lening. Let op: de rente moet marktconform zijn. Wanneer de rente te laag is, zal de Belastingdienst het gedeelte dat afwijkt zien als een schenking waardoor er schenkbelasting betaald zal moeten worden (tenzij het onder de heffingsvrije schenkingsgrens blijft). Ook dient er rekening te worden gehouden met de vraag of de lening direct opeisbaar is of niet. – Doel: of vastgelegd moet worden waarvoor het geld gebruikt mag worden.

Stap 2

Afspraken kunnen vastgelegd worden in een schuldbekentenis of notariële akte.

2.1 Schuldbekentenis

Een schuldbekentenis is de minst officiële vorm van vastleggen. Dit kan ook gebruikt worden bij kleine bedragen. Een app, sms, mail, een bewijs van storting van het geld of ontvangstbewijs is dan al voldoende. Een schuldbekentenis moet door beide partijen ondertekend worden en de volgende punten bevatten: – Datum – Naam en adres van degene die het geld uitleent – Naam en adres van degene die het geld leent – Bedrag in cijfers én letters – Termijnen van terugbetaling – Handtekening van beiden Spreek ook duidelijk af dat een doorlopende lening direct wordt stopgezet zodra niet aan de overeengekomen voorwaarden wordt voldaan.

2.2 Notariële akte

Dit is een officiëlere manier om een lening vast te leggen. Deze weg bij de notaris wordt gebruikt wanneer er sprake is van een grote geldsom. Denk aan het uitlenen van geld voor de aankoop van een huis. Eventuele bewijsproblemen worden voorkomen en het vastleggen levert belastingvoordeel op voor beide partijen. Aan notarieel vastleggen zijn wel kosten verbonden. Meer informatie is te vinden op www.notaris.nl/notaristelefoon.

Advies nodig?

Middels het bovenstaande stappenplan hopen wij u een duidelijke overzicht te hebben gegeven van punten waar u rekening mee dient te houden bij het sluiten van een onderhandse lening. Heeft u toch nog vragen naar aanleiding van een aangegane onderhandse lening, dan kunt u gratis en vrijblijvend een afspraak maken.