De vrijwilligers van Rechtswinkel Westland treden niet namens u op in een gerechtelijke procedure. Wij kunnen u wel doorverwijzen naar een advocaat. Wilt u geen advocaat inschakelen? Dan kunnen wij u uitleggen hoe de procedure werkt.