De rechtswinkel

Rechtswinkel Westland is opgericht in maart 2015. In het Westland bestond steeds meer de behoefte aan een instantie waar inwoners gratis en vrijblijvend juridisch advies konden krijgen. Na de oprichting is de rechtswinkel in een korte tijd uitgegroeid tot een organisatie met circa 30 enthousiaste juristen en rechtenstudenten. Zij zetten zich vrijwillig in voor de rechtswinkel naast hun baan of rechtenstudie.

Rechtswinkel Westland

Advies

U kunt bij de rechtswinkel terecht voor juridische vragen over arbeidsrecht, ruimtelijk bestuursrecht, huurrecht, personen- en familierecht en consumentenrecht. Wij garanderen dat wij u op korte termijn kunnen ontvangen in onze rechtswinkel in Naaldwijk. Op de eerste afspraak proberen wij uw juridisch probleem in kaart te brengen en u direct van advies te voorzien. Lukt dat niet direct, dan ontvangt u spoedig na de afspraak uw advies of verwijzen wij u door naar een andere instantie of een advocaat.

Buiten rechte

Vooralsnog staan wij u alleen buiten rechte bij. Dat betekent dat wij niet zullen procederen. Mocht u toch willen procederen of bent u door iemand anders gedagvaard, dan verwijzen wij u door naar een advocaat. Wel kunt u bij ons terecht voor het toetsen van uw arbeidsovereenkomst, het opstellen van een juridische brief of over uitleg van procedures.

Specialismen

– Arbeidsrecht
Het gaat hierbij om juridische vragen die te maken hebben met werk en inkomen. U kunt bijvoorbeeld voor juridisch advies bij ons terecht wanneer uw werkgever uw loon niet of maar voor een gedeelte betaald of uw werkgever u heeft ontslagen. Ook kunt u bij ons terecht als u een vraag heeft met betrekking tot uw uitkering.

– Ruimtelijk bestuursrecht
Het aanvragen van een bouwvergunning (omgevingsvergunning), het wijzigen van een bestemmingsplan, gemeentelijke handhaving en de oplegging van een last onder dwangsom zijn onderwerpen die spelen binnen de specialisatie ruimtelijk bestuursrecht.

– Huurrecht
Bij het rechtsgebied huurrecht kunt u juridisch advies inwinnen bij Rechtswinkel Westland over een velerlei aan problemen die zich afspelen tussen de huurder van een woning en de verhuurder van een woning. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de situatie dat u door uw huisbaas op straat bent gezet of uw huisbaas een lekkage niet wil laten maken.

– Consumentenrecht
U kunt bij ons terecht met vragen over de aankoop van producten in een (internet)winkel. Onze vrijwilligers kunnen juridisch advies geven wanneer u een conflict heeft met de verkoper omdat het gekochte product bijvoorbeeld niet naar behoren werkt of niet op tijd is geleverd.

– Personen- en familierecht
Bij dit rechtsgebied gaat het om problemen in de familiaire sfeer. U kunt juridisch advies bij ons inwinnen als u het bijvoorbeeld niet eens bent met de hoogte van de alimentatie of een voogdijregeling. Ook kunt u juridisch advies inwinnen over hoe een scheiding in zijn werk gaat.

Wij willen in die toekomst ook advies geven op het gebied van (ruimtelijk) bestuursrecht. Dit rechtsgebied gaat over besluiten van de overheid. Voorbeelden van conflicten die behoren bij dit rechtsgebied zijn het (onterecht) afwijzen van een vergunning of het niet eens zijn van een besluit van de gemeente.

Weet u niet zeker of uw zaak hieronder valt? Neem dan gerust contact met ons op!