Jeffrey Brinkman

De laatste jaren is het steeds vaker in het nieuws. Huurwoningen die met spoed worden ontruimd, omdat de huurder een asbestbesmetting heeft veroorzaakt. Is asbest altijd een gevaar? Wie is verantwoordelijk na het veroorzaken van een asbestbesmetting? In dit artikel wordt op deze vragen antwoord gegeven.

Asbest veel toegepast
In veel huurwoningen in Nederland zit asbest. Dit heeft te maken met het feit dat asbest in de periode 1950 tot halverwege de jaren ‘80 een geliefd bouwproduct was. Asbest is slijtvast, onbrandbaar en goedkoop. Het heeft ook een groot nadeel. De gevolgen voor de gezondheid zijn enorm. Dit is de reden dat toepassen van asbest sinds 1993 verboden is.

Naast het verbod om het niet meer te gebruiken, is er geen plicht opgelegd om het bestaande asbest te verwijderen. Dit komt doordat de gezondheidsrisico’s van toegepast asbest nihil zijn. Het gevaar van asbest zit hem in het inhaleren van de vezels. Deze vezels komen slechts vrij na bewerking van het asbest. Hierbij kan worden gedacht aan het boren van gaatjes in een asbestplaatje of het lostrekken van asbesthoudende vloerbedekking.

Waar kan asbest zitten in mijn huurwoning?
In oude huurwoningen (voor 1993 gebouwd) is de kans op asbesthoudend materiaal het grootst in de vloerbedekking, op het dak (golfplaten), in de kozijnen of als warmhoudplaat achter een verwarmings-element. Dit is geen uitputtende lijst, omdat asbest in tientallen vormen is toegepast. Het geeft wel een goede indicatie.

Wie is aansprakelijk voor de geleden gezondheidsschade door een eerdere asbestbesmetting?
Zoals eerder vermeld kan asbest in de huidige tijd alleen kwaad als het is bewerkt. U heeft zelf dit als huurder in hand, maar wat nu als de vorige huurder zonder dat u het weet asbest op een verkeerde manier heeft weggehaald?

Een voorbeeld is aan de orde geweest in het uitspraak van de kantonrechter van de rechtbank Oost-Brabant (ECLI:NL:RBOBR:2013:7298). In deze zaak had de vorige huurder een asbestbesmetting veroorzaakt door het op een onjuiste manier verwijderen van asbesthoudende vloerbedekking. De vraag in de zaak was of de woningcorporatie (hierna te noemen: verhuurder) aansprakelijk gesteld kan worden voor de geleden gezondheidsschade van de nieuwe huurders.

De kantonrechter gebruikt als uitgangspunt, om de aansprakelijkheid van gezondheidsschade vast te stellen, of het voor de verhuurder bij het aangaan van de huurovereenkomst aannemelijk kon zijn dat er een asbestbesmetting in de woning zit. Volgens de kantonrechter had de verhuurder dit kunnen weten.

Het eerste argument hiervoor is het infoblad van de verhuurder. Hierin staat dat als een woning vrij komt door een verhuizing er kritisch wordt gekeken naar de vloerbedekking. Deze vloerbedekking kan asbesthoudend zijn. Dit samen met het feit dat huurder sinds 1971 in de woning zit, is reden om voor de verhuurder om een onderzoek uit te voeren naar een asbestbesmetting. Dit onderzoek heeft niet plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot de conclusie dat de verhuurder de ontstane gezondheidsschade moest vergoeden.

Wat kunt u als huurder doen om de gezondheidsrisico’s door asbest te beperken?
Als nieuwe huurder kunt u de verhuurder vragen naar de staat van de woning zoals deze door vorige huurder is achtergelaten. Hierbij kunt u concreet vragen of er een bouwkundig rapport is van de woning. Daarnaast kunt ook vragen welke aanpassingen zijn gedaan, voordat de woning opnieuw werd verhuurd.

Om zelf geen asbestbesmetting te veroorzaken is het verstandig om geen gaten te boren in asbestplaatjes. Daarnaast is het verstandig om te weten of de vloerbedekking die u wilt verwijderen asbesthoudend is.

Let op! asbestdakenverbod in 2024
Het plan van de overheid is om asbestdaken vanaf 2024 te verbieden. Dit is nog niet in een wet geregeld, maar gaat waarschijnlijk wel gebeuren. Op dit moment wordt het verwijderen van asbestdaken al gestimuleerd. U kunt hiervoor subsidie aanvragen op www.rijksoverheid.nl. De subsidie kan alleen worden aangevraagd als het dak een grotere oppervlakte heeft dan 35m2. De subsidie bedraagt € 4,50 per vierkante meter. De subsidie wordt verstrekt aan degene die de kosten voor het verwijderen van het asbest betaalt. Dit is vaak de verhuurder.

Heeft u vragen over de aansprakelijk rondom asbest? Maak dan een afspraak voor gratis juridisch advies!