Lynne van Es

Veel mensen krijgen gedurende een bepaalde periode in hun leven te maken met een minimumloon. Voor de meeste hiervan is dit op jonge leeftijd. Het minimumloon beschermt werknemers tegen een te laag loon. Het ‘gewone’ minimumloon geldt pas vanaf de leeftijd van 23 jaar. Jongeren onder de 23 jaar hebben recht op een lager minimumloon; het minimumjeugdloon. Het minimumjeugdloon loopt op tussen de leeftijd van 15 en 23 jaar. Het verschil tussen het minimumjeugdloon en het ‘gewone’ minimumloon kan oneerlijk uitpakken. Jongeren die te maken hebben met een minimumjeugdloon en van hun inkomen in hun eigen onderhoud moeten voorzien worden door dit verschil bijvoorbeeld hard geraakt. Nederland loop internationaal gezien ook achter. Het voorgaande bewoog minister Asscher ertoe om de regeling omtrent het minimumjeugdloon aan te passen.

Wijzigingen

De bedragen van het wettelijk minimumloon voor jongeren tot 23 jaar zijn per 1 juli 2016 met 0,83% verhoogd. Om een idee te geven van de bedragen is in onderstaande tabel te zien wat het uurloon per leeftijd momenteel bedraagt.

bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-24815.html

Niet alleen wordt het wettelijk minimumjeugdloon verhoogd, ook wordt de leeftijd waarop het wettelijk minimumloon ingaat stapsgewijs verlaagd van 23 naar 21 jaar. Op deze manier krijgen jeugdigen eerder een gelijkwaardige positie ten opzichte van oudere volwassenen. Vanaf volgend jaar hebben jongeren vanaf 22 jaar recht op een volledig minimumloon, in 2019 geldt dat al voor 21-jarigen.

Keerzijde

Als nadeel van deze wijzigingen wordt wel aangevoerd dat het naar verwachting banenverlies met zich meebrengt. Voor werkgevers vervalt immers het voordeel dat ze jeugdigen een lager minimumloon hoeven te betalen. De omvang van het verlies aan banen zal echter beperkt zijn aangezien het verschil slechts twee jaar bedraagt. Ook wordt deze verandering, zoals gezegd, stapsgewijs ingevoerd. Bovendien is er een overheidsbijdrage voor werkgevers die jongeren met een minimumloon in dienst nemen om bij te dragen aan het voorkomen van banenverlies.

Heeft u vragen over het minimum(jeugd)loon? Maak dan een gratis afspraak voor juridisch advies!