Lisa Veerkamp

Uw huurwoning verbouwen?
U bent woonachtig in een huurhuis en de keuken is toch niet helemaal naar uw zin. Ook zou u graag wat aan willen passen aan de badkamer en de buitenboel een beetje opfrissen. Omdat u in een huurhuis woont en deze woning dus niet van uzelf is, hangen er juridisch gezien wat regels vast aan het verbouwen van de woning.

In beginsel mag u niets veranderen aan de binnenkant en/of buitenkant van de woning zonder dat u daar schriftelijke toestemming voor heeft van de verhuurder. Wilt u de woning laten renoveren dan heeft u ook altijd toestemming nodig. De verhuurder dient binnen 8 weken te reageren op uw verzoek. De verhuurder mag in de volgende twee gevallen weigeren:

Wel geldt voor veranderingen aan het einde van het huurcontract die makkelijk en zonder al te veel kosten ongedaan gemaakt kunnen worden, geen toestemming nodig is. Een uitzondering hierop zijn veranderingen aan de buitenkant. De verhuurder mag dit verzoek altijd weigeren mits het huurcontract na 1 augustus 2003 is afgesloten. Indien u het huurhuis al voor deze datum huurde, gelden de afspraken die hierover in het huurcontract staan.

Wanneer de verhuurder u geen toestemming geeft, kunt u naar de rechter stappen om toestemming te vragen. De rechter geeft u toestemming indien:

Deze toets wordt per geval bekeken. Er dienen onder andere geen zwaarwegende bezwaren te zijn van de kant van de verhuurder. Daarnaast kan de rechter u verplichten de wijzigingen ongedaan te maken aan het einde van de huurovereenkomst. Van de regeling mag niet ten nadele van de huurder worden afgeweken, behalve als het de buitenzijde van de woning betreft (art. 7:215 lid 6 BW).

Heeft u veranderingen aan uw woning aangebracht die u niet meer ongedaan kunt maken, dan kunt u aan het einde van de huurovereenkomst een vergoeding vragen aan de verhuurder. Als de waarde van de woning werkelijk stijgt door uw aangebrachte veranderingen, maar de verhuurder weigert dit te vergoeden, dan kunt u deze vergoeding afdwingen bij de rechter.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u nog vragen heeft over uw situatie, kunt u een gratis afspraak maken bij Rechtswinkel Westland.