Ben Vreugdenhil

Garantie en ontbinding consumentenkoop
Stel u loopt een elektronicawinkel binnen en koopt een nieuwe laptop. Na vijf maanden knalt het beeldscherm op zwart en komt de rook uit de USB-poorten. Teleurgesteld gaat u met de kapotte laptop onder uw arm naar de winkel. De verkoopmedewerker drukt op wat knopjes en komt tot de conclusie (u raad het al) dat uw laptop kapot is. Hij kijkt nog eens goed naar uw laptop en denkt dat u het slachtoffer bent van de laatste ransomware (een soort virus). Dit is volgens de verkoper natuurlijk wel uw eigen schuld. De winkel wil de laptop best terugsturen naar de fabrikant voor reparatie, maar dit is dan wel voor eigen rekening. Wat nu?

Gelukkig heeft een consument binnen de Europese Unie sterke bescherming van zijn rechten bij de aankoop van producten. Op grond van een Europese Richtlijn (1999/44/EG) hebben alle lidstaten in hun wet moeten opnemen dat binnen 6 maanden na aankoop een vermoeden van non-conformiteit bestaat (art. 7:18 lid 2 BW). Wat houdt dit in? Indien een koper stelt dat de laptop die hij gekocht heeft geen goede laptop is geweest (hij is non-conform), dan zal de bewijslast voor die stelling bij de koper liggen. Maarja, ga als koper maar eens bewijzen dat de laptop die je vijf maanden geleden hebt gekocht gebrekkig is. Hier helpt het bewijsvermoeden de consument. Binnen 6 maanden na aankoop wordt het product vermoed non-conform te zijn. De bewijslast wordt bij de verkoper neergelegd. Hij zal moeten bewijzen dat de laptop in orde was en het inderdaad om eigen schuld gaat. Vaak zal de verkoper dit ook niet kunnen bewijzen, waardoor hij uiteindelijk zal moet opdraaien voor de schade.

Maar welke stappen moet je als consument dan nemen? Allereerst moet u de verkoper in de gelegenheid stellen om de laptop kosteloos te vervangen of te repareren. Is dit niet meer mogelijk omdat bijvoorbeeld dit model laptop niet meer wordt gemaakt, onderdelen niet verkrijgbaar zijn of de fabrikant in de tussentijd failliet is gegaan, of kan herstel of vervanging in redelijkheid niet van de verkoper gevergd worden, dan heeft u het recht om de koopovereenkomst te ontbinden of de prijs te verminderen. Ontbinding houdt in dat u de (kapotte) laptop teruggeeft, en u het volledige aankoopbedrag terugkrijgt (art. 7:21 en 7:22 BW).

Bedenktijd consumentenkoop via internet
Koopt u als consument een product op internet, dan heeft u nog meer bescherming. Op grond van de Europese Richtlijn (2011/83/EU) heeft u bij de koop op afstand (dus via internet) het recht om binnen twee weken zonder opgaaf van reden te ontbinden (art. 6:230o BW). Die wenst om te ontbinden moet u wel binnen de bedenktijd van 14 dagen na ontvangst van de producten aan de handelaar mededelen. Van dit recht mag de handelaar niet zomaar met allerlei kleine lettertjes afwijken. De handelaar mag wel verwachten dat u zelf opdraait voor de kosten van de retourzending. Deze kosten moeten redelijk zijn, de handelaar mag niet eisen dat u de producten retour stuurt naar een pakhuis in China.

Heeft u een (online) kat in de zak gekocht, en vraagt u zich af hoe u er vanaf komt? Neem dat contact op met Rechtswinkel Westland voor gratis juridisch advies.