Talat van Nispen

Het was enige tijd geleden een hot topic: een bekend radio-dj ontdekt enkele maanden na de bevalling van zijn vriendin dat hij niet de biologische vader van de baby was. Of de DJ juridische stappen gaat ondernemen, is nog niet bekend. Maar hoe zit het eigenlijk met de vaststelling van het ouderschap wanneer een kind wordt geboren? En hoe kunnen de ouders de gewenste verhoudingen wettelijk regelen?

Moeder- en vaderschap
Een vrouw kan op verschillende manier de moeder van een kind zijn. In de meeste gevallen is zij de moeder, omdat het kind uit haar geboren is. Daarnaast kan het gaan om een zogenaamde ‘meemoeder’, namelijk de vrouw die op het tijdstip van de geboorte van het kind is gehuwd of een geregistreerd partnerschap heeft met de vrouw uit wie het kind is geboren. Tenslotte kan sprake zijn van een gerechtelijke vaststelling of een adoptie. Een man die op het moment van de geboorte is getrouwd met de moeder, of een geregistreerd partnerschap met haar heeft, wordt door de wet aangemerkt als de vader van het kind. Dit betekent dat een man die niet getrouwd is of geen geregistreerd partnerschap heeft met de moeder, het kind expliciet zal moeten erkennen. Hierbij is schriftelijke toestemming van de moeder nodig. Ook kan sprake zijn van gerechtelijke vaststelling of adoptie.

Vernietiging erkenning
Maar kan een erkenning ook worden teruggedraaid? Dit is inderdaad het geval. Deze vernietiging werkt dan ook terug tot het moment van de geboorte. De erkenner kan de vernietiging aanvragen als blijkt dat de erkenning onder dwang, door bedrog, of door misbruik van omstandigheden tot stand is gekomen. De moeder kan vernietiging aanvragen wanneer zij kan aantonen dat haar toestemming tot erkenning destijds heeft plaatsgevonden onder invloed van bedreiging, bedrog, dwaling of een geestelijke stoornis.

Heeft u vragen over de erkenning van een kind? Neem contact op met Rechtswinkel Westland voor een kosteloze en vrijblijvende afspraak.