Anne-Linde van der Pijl

Zoals de meeste van ons wellicht weten is onze geliefde collega van de rechtswinkel in blije verwachting van de eerste Rechtswinkel Westland-baby! De sectie arbeidsrecht dacht bij de aankondiging van haar zwangerschap gelijk aan de rechten en plichten van onze collega met betrekking tot haar werk. Vragen zoals hoe lang onze collega eigenlijk moet doorwerken? En moet haar werkgever haar doorbetalen tijdens haar zwangerschap? Wanneer mag onze collega met zwangerschapsverlof en welke informatie moet zij aan haar werkgever doorgeven? En stel onze collega heeft geen baan maar een uitkering van het UWV, wat dan? In dit artikel zal uiteen gezet worden wat u moet doen tijdens uw zwangerschap en waar u recht op hebt.

De eerste stap is uiteraard het melden van uw zwangerschap aan uw werkgever. Dit moet u uiterlijk 3 weken voordat u met zwangerschapsverlof wilt gaan. Het is beter om dit eerder te doen aangezien uw werkgever meer tijd heeft om vervanging te regelen en nog tijd heeft om met u afspraken te maken over de afwezigheid tijdens de zwangerschap. Daarnaast moet u uw werkgever voorzien van een zwangerschapsverklaring. Dit is een verklaring van uw verloskundige, gynaecoloog of huisarts waarin staat dat u zwanger bent en wanneer u bent uitgerekend. Uw werkgever bewaart de zwangerschapsverklaring in zijn administratie. Deze verklaring is van belang bij het vragen van een uitkering bij het UWV door uw werkgever. Het UWV kan tot een jaar na de einddatum van de zwangerschapsuitkering vragen naar de zwangerschapsverklaring.

De tweede stap is het aanvragen van de zwangerschapsuitkering. Het aanvragen van een zwangerschapsuitkering vraagt de werkgever namens u aan bij het UWV. Uw werkgever doet dit maximaal 4 en minimaal 2 weken voor de ingangsdatum van uw zwangerschapsverlof. U spreekt samen met uw werkgever af aan wie het UWV de uitkering moet betalen. Er kunnen situaties voordoen dat het handiger is als de uitkering direct naar u wordt overgemaakt.

Na het aanvragen van de uitkering ontvangt u een beslissing van het UWV en ontvangt uw werkgever tijdens uw verlof de uitkering.

In de periode voor de bevalling heeft u recht op zwangerschapsverlof. Tijdens dit verlof krijgt u een zwangerschapsuitkering. Het zwangerschapsverlof gaat in tussen 6 en 4 weken voor de dag na de uitgerekende datum (de flexibiliseringsperiode). Indien u zwanger bent van een tweeling of meerling dan is de flexibiliseringsperiode langer, namelijk tussen de 10 en 8 weken.

Het kan zich voordoen dat u ziek wordt vanwege uw zwangerschap. U krijgt dan een ziektewet-uitkering vanaf uw eerste ziektedag. Deze uitkering loopt door tot u weer beter bent of tot het moment waarop uw zwangerschapsverlof begint. Tijdens uw zwangerschapsverlof, waar u recht op hebt tussen de 6 en 4 weken voor de dag na de afgerekende datum, heeft u recht op een zwangerschapsuitkering.

Na de bevalling heeft u recht op bevallingsverlof en een bevallingsuitkering. Deze uitkering duurt minimaal 10 weken. U bent verplicht om na de bevalling 6 weken aaneengesloten bevallingsverlof op te nemen. Na deze 6 weken kunt u ervoor kiezen om de rest van uw bevallingsverlof over een periode van 30 weken flexibel opnemen. Dit moet wel in overleg met uw werkgever.

De hoogte van uw zwangerschaps- en bevallingsuitkering is 100% van uw dagloon.

Stel u heeft geen werkgever maar u krijgt een uitkering van het UWV. Indien dit het geval is heeft u dezelfde rechten als iemand die een werkgever heeft. De uitkering duurt minimaal 16 weken en u krijgt 100% van de uitkering die u eerder ontving. De volgende stappen moet u ondernemen om de uitkering te ontvangen:

  1. Gebruik het aanvraagformulier voor een WAZO-uitkering (terug te vinden op de website van het UWV);
  2. Geef bij de aanvraag aan wanneer u precies bent uitgerekend;
  3. Geef in uw aanvraag aan wanneer u uw zwangerschapsverlof wil laten ingaan;
  4. Bewaar uw zwangerschapsverklaring goed in uw eigen administratie. U moet deze minimaal één jaar na de einddatum van uw uitkering. U hoeft de verklaring dus niet mee te sturen bij de aanvraag van de uitkering.

Hopelijk is door middel van dit artikel voor u duidelijk wat u financieel te wachten staat tijdens uw zwangerschap. Mocht u desondanks vragen hebben over werk en zwangerschap, neem dan contact met ons op voor een kosteloze en vrijblijvende afspraak.