Talat van Nispen

Op 17 januari jongstleden deed de rechtbank Limburg uitspraak in een kort geding dat op zijn zachtst gezegd opmerkelijk dient te worden genoemd. Na de verbreking van de samenleving verlaat de vrouw witheet van woede de gezamenlijke woning, waarna de Franse Bulldog van het stel in de gezamenlijke woning achterblijft. De vrouw kan het echter niet verkroppen dat de hond bij haar ex is achtergebleven. De exen komen er samen niet uit en vechten ten overstaan van de rechter de zogenaamde beheersregeling ten aanzien van hun hondje uit.

Ook in de Rechtswinkel Westland krijgen de vrijwilligers regelmatig vragen van cliënten omtrent de verdeling van spullen in het geval van de verbreking van een samenleving. Helaas biedt de wet (nog) geen regeling die de juridische verhoudingen tussen samenwonende partners regelt, zoals dat bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap het geval is. Waar moet aan gedacht worden bij de verbreking van een samenwoning?

Indien sprake is van minderjarige kinderen, moeten ook samenwoners volgens de wet een ouderschapsplan opstellen. Hierin dient ten minste een regeling voor de zorg voor de kinderen, de overdracht van informatie met betrekking tot de kinderen en de verdeling van de kosten van de kinderen opgenomen te worden.

Indien sprake is van een samenlevingscontract, dient hetgeen de ex-partners in het samenlevingscontract hadden opgenomen als uitgangspunt. Indien geen sprake is van een samenlevingscontract, dient men terug te vallen in de wettelijke regelingen omtrent hoofdelijk schuldenaarschap en gezamenlijke eigendom.

Indien geen sprake is van een samenlevingscontract, dan is er in principe niets gezamenlijk en behoudt ieder zijn eigen goederen en schulden. Maar hoe liep het nu af met de hond? De rechter bepaalde dat de het gezamenlijke eigendom was van de ex-partners en stelde daarom tot de uitspraak in de bodemprocedure een voorlopige beheersregeling vast, vergelijkbaar met de omgangsregeling voor een minderjarig kind.

Heeft u vragen over het verdelen van de eigendommen bij het uit elkaar gaan? Maak dan een kosteloze afspraak met onze juridisch adviseurs.