Jeffrey Brinkman

In de praktijk komt het regelmatig voor. De schutting in uw achtertuin moet worden vervangen of de nieuwe buren vinden het prettig eigen hun privacy te waarborgen door het plaatsen van een schutting op de erfgrens. In de praktijk levert dit in sommige situaties problemen op. De onenigheid gaat dan vaak over de plaats, het gebruik en de hoogte van de schutting. In dit artikel wordt verder op deze begrippen ingegaan.

Plaats van de schutting
De plaats van de schutting is belangrijk, omdat de verplichtingen die er geld en hiervan afhankelijk zijn. Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen de volgende twee plaatsen om de schutting neer te zetten:

1. Schutting op erfgrens
Bij plaatsen van de schutting op de erfgrens, dient u rekening te houden met uw buren. Het plaatsen van een schutting op de erfgrens is gemeenschappelijk eigendom. Dit is geregeld in artikel 62 van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Dit betekent onder andere dat u een schutting moet kiezen die beide partijen acceptabel vinden.

Bij het plaatsen van de schutting op de erfgrens zijn zowel u als uw buurman verantwoordelijk voor de kosten die voortkomen uit onderhoud, reiniging en het vernieuwen van de schutting (artikel 65 van boek 5 BW). Daarnaast is het zowel voor u als uw buurman toegestaan om plantenbakken en ander materiaal tegen de schutting aan te zetten of te bevestigen (artikel 67 van Boek 5 van het BW).

Als uw buurman niet mee wil werken aan het plaatsen van de schutting op de erfgrens dan kunt u hem hiertoe ‘dwingen’. Dit mogelijk als u een schutting wil realiseren met een maximale hoogte van twee meter. Dit is geregeld in artikel 49 van boek 5 van het BW. Nadeel is wel dat dit de onderlinge verstandhouding niet ten goede komt.

2. Schutting op uw eigen terrein
Een alternatieve oplossing kan zijn dat u de schutting op uw eigen terrein zet. Dit heeft als groot voordeel dat uw buurman geen inspraak heeft in de soort schutting die u kiest. Daarnaast mag uw buurman geen materialen tegen de schutting aanzetten of plantenbakken hiertegen monteren. Het is namelijk uw schutting. Een nadeel is dat u wel zelf de kosten voor de schutting betaald als het gaat om het onderhoud of het vervangen van de schutting.

Hoogte schutting
Wat verder van belang is dat u weet wat de maximale hoogte is die een schutting mag hebben. Zoals aangegeven kunt u uw buurman dwingen meer te werken een schutting op de erfgrens te plaatsen van twee meter. Deze hoogte heeft als voordeel dat u hiervoor geen omgevingsvergunning voor nodig heeft bij de gemeente.

Wanneer u een hogere schutting wilt plaatsen dan bent u afhankelijk van de regels die de gemeente waarin u woont hieraan stelt. Als een gemeente een hogere schutting al toestaat dan heeft u hiervoor een omgevingsvergunning nodig.

Samenvattend
De conclusie van dit artikel is dat het nog steeds de beste oplossing is om de schutting, in goed overleg met de buren te plaatsen op de erfgrens. Wanneer dit niet mogelijk is dan kunt u er altijd voor kiezen om de schutting toch op eigen terrein te zetten.

Hopelijk bent u door dit artikel meer te weten gekomen over de regels voor het plaatsen van een schutting. Wanneer u toch een probleem heeft waar u, ook na het lezen van dit artikel niet uitkomt, dan kunt u altijd contact opnemen met Rechtswinkel Westland.