Mendel Noordegraaf

Bij een huwelijk onder huwelijkse voorwaarden is meestal het periodiek verrekenbeding opgenomen: het bedrag dat echtgenoten overhouden van hun inkomen na aftrek van de kosten van de huishouding e.d., dient tussen beiden te worden verrekend. Het bedrag waarop ieder van de echtgenoten recht heeft, moet jaarlijks worden bepaald en vastgelegd. Echtgenoten kunnen ook een koude uitsluiting opnemen in de huwelijkse voorwaarden, in dat geval hoeft er geen verrekening plaats te vinden.

Gedurende het huwelijk wordt er vaak niet verrekend, omdat alles zoals gewenst loopt. De huwelijkse voorwaarden liggen opgeborgen in de kast en worden vergeten. Het jaarlijks verrekenen wordt in dat geval meestal ook vergeten.

Verrekenbeding niet uitgevoerd
Bij een echtscheiding kan het grote gevolgen hebben wanneer een verrekenbeding niet is uitgevoerd gedurende het huwelijk. Onduidelijk is welk vermogen aan wie toebehoort. Het vermogen moet worden verdeeld bij de echtscheiding, maar hoe moet dat als er nooit verrekend is? Wat is en van wie en hoe kunnen echtgenoten dat bewijzen?

Verjaring
Tijdens het huwelijk moet er daadwerkelijk periodiek (jaarlijks) worden verrekend. Een verjarings- of vervaltermijn van het verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden is feitelijk ongeldig. Op basis van artikel 3:320 jo 3:321 van het Burgerlijk Wetboek wordt de termijn verlengd tot drie jaar na het einde van het huwelijk.

Als echtgenoten er niet uitkomen
Wanneer de echtgenoten zelf proberen om de verrekening te regelen en zij komen er niet uit, dan kunnen zij de kwestie voorleggen aan de rechter. Het kan dan zijn dat de rechter oordeelt dat ieder recht heeft op de helft van het vermogen, alsof men gehuwd was in gemeenschap van goederen. De Hoge Raad heeft al meerdere malen geoordeeld dat als echtgenoten zich tijdens het huwelijk gedragen alsof zij gehuwd zijn in gemeenschap van goederen, zij het verrekenbeding kennelijk niet zo belangrijk vonden.

Faillissement
Volgens artikel 61 van de Faillissementswet wordt het vermogen, dat (mede) door het te verrekenen inkomen is gevormd, geacht gemeenschappelijk te zijn als er geen verrekening heeft plaatsgevonden. Bij een niet uitgevoerd verrekenbeding kan een curator de woning van de huwelijkspartner claimen als de failliet de hypotheekrente heeft betaald.

Heeft u vragen over het periodiek verrekenbeding? Maak dan een kosteloze en vrijblijvende afspraak met één van onze medewerkers!