Dennis van der Zwet
Herrie, rondslingerend huisvuil of de 4 agressieve honden van de buurman; woonoverlast komt in alle soorten en maten. “Dat komt niet alleen voor in grote steden, wat men vaak denkt. Juist in kleinere plaatsen gebeuren de meest bizarre dingen waarmee mensen elkaar terroriseren”, zegt VVD-Tweede Kamerlid Ockje Tellegen. In januari heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel van haar partij aangenomen dat voor woonoverlast meer oplossingen moet gaan bieden.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek ervaren een half miljoen Nederlanders zoveel hinder van hun rechtstreekse buren of omwonenden dat hun dagelijks leven daardoor ernstig verstoord wordt.

De zogeheten ‘aso-wet’ gaat gemeenten de mogelijkheid geven eerder in te grijpen bij overlast. Die mogelijkheden zijn tot op heden namelijk redelijk beperkt. Asociale buren kunnen een bestuursrechtelijke waarschuwing krijgen of door een rechter uit huis worden gezet. Daar tussenin zitten geen echte oplossingen. Omdat een rechter een zwaar middel als uit huis plaatsing niet snel zal toepassen, blijft het nu vaak bij de vrijblijvende waarschuwing.

Straks kan de burgemeester bij mildere doch hardnekkige overlast onder de nieuwe aso-wet de overlastgevende buur opleggen wat hij of zij moet doen of nalaten om de overlast te verhelpen. Wel moet waarschuwing en bemiddeling aan de gedragsaanwijzing voorafgaan. Daarna kan bijvoorbeeld bepaald worden dat de overlastgever slechts een beperkt aantal bezoekers per dag mag ontvangen, na een bepaalde tijd helemaal geen bezoekers meer mag ontvangen, zijn hond moet muilkorven, de portiek leefbaar moet houden of geen luide muziek mag draaien. Als de overlastgevende buur aan de gedragsaanwijzing geen gehoor geeft kan hij boetes verwachten.

De nieuwe wet treed waarschijnlijk voor de zomer in werking en zal gelden voor al uw buren, zowel die in een koop- als huurwoning alsmede de verhuurder via Airbnb.

Heeft u overlast van buren, en komt u er onderling niet uit? Maak dan een kosteloze en vrijblijvende afspraak met onze juridisch adviseurs.