Door: Jeanette

Op basis van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) heeft u al sinds 1969 recht op een sociaal aanvaardbare beloning. Op basis van de WML hebben alle werknemers vanaf 23 jaar recht op het wettelijk minimumloon. Het maakt niet uit waar u werkt of welke werkzaamheden u verricht, als u 23 jaar of ouder bent moet u minimaal het wettelijk minimumloon ontvangen als u werkt. Werknemers die jonger zijn dan 23 jaar hebben recht op het minimumjeugdloon, dit is een vast deel van het wettelijk minimumloon en ligt dus lager dan het wettelijk minimumloon.

De wettelijke regels over beloning beschermen u tegen onderbetaling. Werkgevers die minder betalen dan het wettelijk minimum(jeugd)loon zijn strafbaar en riskeren hoge boetes van de overheid. Het minimumloon wordt tweemaal per jaar bijgesteld: op 1 januari én op 1 juli. Op www.rijksoverheid.nl kunt u de bedragen minimumloon vinden die op dit moment gelden.

Regels niet meer van deze tijd
Minister Asscher (vooralsnog de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft vorig jaar een brief geschreven aan de Tweede Kamer omdat hij vindt dat de huidige regels over het minimumloon niet meer passen bij deze tijd.

1. Jongeren steeds eerder het huis uit
Ouders hebben een wettelijke onderhoudsplicht voor hun kind totdat het 21 jaar oud is, daarna moet het kind voor zichzelf zorgen. Het wettelijk minimumloon geldt echter pas voor jongeren die ouder zijn dan 23 jaar. Jongeren die 21 of 22 jaar oud zijn moet het doen met het minimumjeugdloon. Steeds meer jongeren met deze leeftijd gaan (of willen) op zichzelf wonen, waardoor zij worden geconfronteerd met hogere kosten dan thuiswonende jongeren van dezelfde leeftijd. Het minimumjeugdloon is voor deze jongeren niet altijd genoeg om in het eigen levensonderhoud te voorzien, met meer loon zouden zij makkelijker hun lasten kunnen dragen.

2. Beloning naar ervaring en niet naar leeftijd
Bovendien is ervaring de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden voor het vaststellen van de beloning dan leeftijd. In een aantal cao’s is er zelfs al geen jeugdloonschaal meer. Veel jongeren hebben op hun 21e al een diploma en gaan dan fulltime werken. Zij zijn dan volledig gekwalificeerd en volledig inzetbaar. Het huidige minimumjeugdloon voor 21- en 22-jarigen past niet bij het uitgangspunt dat werknemers voor gelijke werkzaamheden een gelijk loon moeten krijgen.

3. Jongeren verdienen relatief weinig
Ook verdienen Nederlandse jongeren relatief weinig in vergelijking met andere landen. In veel landen hebben jongeren van 21 jaar al recht op een volledig wettelijk minimumloon. In Duitsland hebben jongeren zelfs al vanaf 18 jaar recht op een volledig wettelijk minimumloon.

Minimumloon al vanaf 21 jaar in plaats van 23 jaar
Het kabinet is van mening dat jongeren een eerlijke kans verdienen in de samenleving en dat daarbij ook een fatsoenlijk loon hoort. Er is een voorstel gedaan om de WML aan te passen. Begin dit jaar heeft de Eerste Kamer deze wijziging van de Wet minimumloon en vakantiebijslag (WML) aangenomen.

De wijzigingen zullen in twee stappen worden doorgevoerd. Stap 1 is ingegaan per 1 juli 2017: het minimumjeugdloon voor 18 tot en met 21-jarigen gaat omhoog en 22-jarigen gaan het volledig wettelijk minimumloon verdienen. Vervolgens is het de bedoeling dat stap 2 ingaat per 1 juli 2019: het minimumjeugdloon voor 18 tot en met 20-jarigen gaat omhoog en ook 21-jarigen zullen het volledig wettelijk minimumloon gaan verdienen.

Heeft u een vraag over de berekening van uw loon of het minimumloon? Maak dan een kosteloze en vrijblijvende afspraak met een van onze vrijwillige juristen.