Naaldwijk – Rechtswinkel Westland adviseert de Westlandse burgers vanaf nu ook over juridische kwesties op het gebied van het bestuursrecht. Denk hierbij aan vragen over de vergunning voor een verbouwing of het bestemmingsplan, maar ook aan onderwerpen zoals een uitkering en de schuldsanering.

Het was een lang gekoesterde wens van de rechtswinkel om ook te adviseren over bestuursrechtelijke kwesties. Bestuurslid Ben Vreugdenhil: “Bestuursrecht is naast het civiele recht en het strafrecht echt een vak apart. Om cliënten met dit soort vragen goed te kunnen adviseren moeten we beschikken over vrijwilligers met precies die kennis. Met onder meer Jeffrey en Dina hebben we er nu het volste vertrouwen in.” Jeffrey volgt een rechtenstudie aan de Open Universiteit en heeft in zijn dagelijkse werk volop te maken met het ruimtelijke bestuursrecht. Dina volgt de master Bestuursrecht aan de Universiteit Leiden.

Jeffrey en Dina starten de afdeling Bestuursrecht.

Vrijwilliger Jeffrey: “Bestuursrecht is een erg breed vakgebied. Het bestrijkt eigenlijk alle juridische contacten die een burger met de overheid heeft. En dat zijn er nogal wat! Contacten met de gemeente, het waterschap, de omgevingsdienst en organen van de rijksoverheid” Dina legt uit met welke soort vragen burgers terecht kunnen: “Binnen het sociaal zekerheidsrecht geven we juridisch advies over uitkeringen, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de schuldsanering. Bijvoorbeeld als u het niet eens bent met een beslissing van de overheid en u bezwaar wilt maken. Maar burgers kunnen bij ons ook terecht met vragen over het ruimtelijke bestuursrecht. Dit zijn vragen over het verbouwen en het oprichten van een bouwwerk zoals een schuur. Hierbij kan worden gekeken of hiervoor een vergunning nodig is en wat de mogelijkheden zijn volgens het bestemmingsplan.”

Voor het maken van een geheel kosteloze afspraak voor vrijblijvend advies kunnen mensen terecht op de website van de rechtswinkel. Er kan ook gemaild of gebeld worden voor het maken van een afspraak.