Jessie van Meerkerk

Gaan u en uw partner uit elkaar en heeft u minderjarige kinderen? Dan is een ouderschapsplan vaak verplicht. In de praktijk komt het echter regelmatig voor dat bepaalde afspraken vanaf het begin of na verloop van tijd niet worden nagekomen. Welke juridische stappen kunnen dan worden gezet om de andere partij ertoe te bewegen de afspraken alsnog na te komen, met name wat betreft de omgangsregeling?

Wat is het ouderschapsplan?

Het ouderschapsplan is een overeenkomst tussen twee ouders. De algemene regels die gelden voor overeenkomsten zijn dus ook hier van toepassing. Dit houdt onder meer in dat de afspraken bindend zijn. Anders gezegd: partijen moeten ervoor zorgen dat de afspraken worden nagekomen. Het plan maakt deel uit van het echtscheidingsconvenant. Zodra de echtscheiding door de rechter is uitgesproken wordt het plan daarmee ook “bekrachtigd”. Het vormt dan – tezamen met het echtscheidingsconvenant – een executoriale titel. Dit betekent dat een partij naar de deurwaarder kan stappen om verhaal te halen, als de andere partij de afspraken niet nakomt. Een gang naar de rechter is dan niet nodig. Dit geldt vaak wel alleen voor de afgesproken kinderalimentatie.

De wet verplicht ouders in bepaalde gevallen om een ouderschapsplan op te stellen. Het gaat dan om het verbreken van een geregistreerd partnerschap en het ontbinden van een huwelijk. Ook als twee samenwonende partners met gezamenlijk gezag uit elkaar gaan is een dergelijk plan verplicht. Het is in ieder geval vereist om regelingen te treffen over de omgang, de kinderalimentatie en de informatieverschaffing. Daarnaast kunnen nog diverse afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld de schoolkeuze en medische beslissingen.

Helaas komt het geregeld voor dat het na een tijd niet zo nauw meer wordt genomen met het naleven van de afspraken of dat ouders elkaar gaan dwarsbomen. Dit geldt met name voor de omgangsregeling, waarin partijen afspreken wie op welke tijden de kinderen mag zien. Er zijn dan een aantal stappen die u als ouder hierin kunt zetten.

1. Overleg

Als eerste is het belangrijk dat de ouders met elkaar in overleg gaan. Soms lukt het dan toch om in onderling overleg afspraken te maken over het nakomen van de verplichtingen.

2. Mediation

Mocht dat niet baten, dan is het raadzaam om een mediator in te schakelen. De mediator luistert naar beide partijen en zal zo proberen tot een geschikte oplossing te komen.

3. Kort geding

Als de buitengerechtelijke stappen van onderling overleg en mediation beiden geen uitkomst bieden, dan kunnen de ouders naar de rechter stappen. Er kan dan aan de rechter worden verzocht om nakoming van de afspraken af te dwingen. Dit heet een kort geding, ofwel een spoedprocedure. Hierbij is altijd een advocaat nodig. De rechter kan de niet-nakomende ouder dan verplichten om aan de omgangsregeling te voldoen op straffe van een dwangsom. Komt de ouder diens afspraken niet na? Dan dient hij dus een boete te betalen. In zeer ernstige gevallen kan de rechter zelfs de omgang verbieden in het belang van het kind. Dit komt echter niet vaak voor.

In het belang van het kind is het wenselijk dat de gemaakte afspraken zo goed mogelijk worden nageleefd. Dit lukt helaas niet altijd. Houdt uw ex-partner zich niet meer aan de afspraken uit het ouderschapsplan? Dan kunt u het beste eerst samen in overleg gaan. Mocht u hier advies bij nodig hebben of denkt u erover om een gang naar de rechter te maken? Maak dan een afspraak met Rechtswinkel Westland. We helpen u graag verder.  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *