Nieuws

De zieke werknemer

Op het moment dat een werknemer ziek wordt, heeft de werkgever een loondoorbetalingsverplichting. Werkgevers kunnen zich hiervoor ook verzekeren. Vanaf het moment van ziekmelding starten de re-integratieverplichtingen van zowel de werkgever als de werknemer. Zolang de werknemer nog niet 100% beter is (gemeld), is nog sprake van ziekte. De loondoorbetalingsverplichting eindigt na twee jaar. Het […]

Meer lezen

Vacatures interne en externe coördinator

Rechtswinkel Westland heeft momenteel twee vacatures die openstaan voor de niet-juristen onder ons. Zo zoeken we een coördinator externe zaken en een coördinator interne zaken. Ben jij een student in een commerciële richting, of studeer je bijvoorbeeld in de richting van personeel & organisatie of HR? Kijk dan op de volgende pagina’s voor de vacatures […]

Meer lezen

Jurisprudentie: De billijke vergoeding in de WWZ

Lisa van Gulik Inmiddels is het alweer ruim twee jaar geleden dat de WWZ in werking trad. Deze wet, oftewel de Wet Werk en Zekerheid werd onder meer ingevoerd om mensen die te maken krijgen met een ontslag een sterkere positie te kunnen geven. Zo staat het de werkgever niet meer vrij om te kiezen […]

Meer lezen

Wijzigingen Arbowet – second opinion en inloopspreekuren bedrijfsarts

Lisanne Begin juli 2017  is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) veranderd. In de Arbowet is geregeld dat u gezond en veilig kunt werken. De wet geldt voor alle werknemers en werkgevers in Nederland. De wetsverandering van 1 juli 2017 heeft voor u als werknemer onder meer tot gevolg dat u recht krijgt op een second opinion bij […]

Meer lezen

Overzicht huurrecht

Marnix Vijverberg Het huurrecht is van toepassing op alle roerende en onroerende zaken die verhuurd worden. De bestemming van het gehuurde object is hierbij van belang, omdat de wet onderscheid maakt tussen verschillende huurobjecten. Voor elk type huurobject geldt een apart huurregime met bijbehorende wettelijke regels. De regels voor de verhuur van een bedrijfsruimte wijken […]

Meer lezen

Afspiegelingsbeginsel – Wie gaat als eerst?

Eline van Hagen Het afspiegelingsbeginsel komt pas om de hoek kijken, indien er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag (art. 7:669 lid 3 sub a Burgerlijk Wetboek). Voor een bedrijfseconomisch ontslag moet namelijk voldaan zijn aan drie voorwaarden. Ten eerste moet de werkgever aannemelijk maken dat er sprake is van een bedrijfseconomische reden. Daarnaast zal de […]

Meer lezen

Duomoederschap: een kind met twee juridische moeders

Jordy Kraaijeveld Op 1 april 2014 is het in ons land mogelijk geworden om via het afstammingsrecht twee juridische moeders te hebben. De moeders kunnen beiden juridisch moeder zijn voor kinderen die binnen hun relatie geboren worden of binnen hun relatie opgroeien. In deze situatie is er sprake van een zogenoemde geboortemoeder en de vrouwelijke […]

Meer lezen

Gebrek aan de huurwoning

Jeffrey Brinkman Bij het huren van een woning kan het voorkomen dat er gebreken ontstaan. In sommige gevallen kan de huurder het gebrek zelf herstellen. Dit wordt niet altijd van de huurder verwacht. In dit artikel wordt ingegaan op de situaties wanneer de huurder, van de verhuurder kan verwachten dat hij het ontstane gebrek herstelt. […]

Meer lezen

Stappenplan abonnement opzeggen

Kees Kouwenhoven Uit een rapport van de Autoriteit Consument en Markt van juli 2017 bleek dat telefonisch opgedrongen abonnementen tot de grootste ergernissen voor consumenten behoren. Hoe komt u als consument van een abonnement op een tijdschrift of krant af? Bedenktijd Voor via internet of via de telefoon afgesloten abonnementen geldt een bedenktijd van twee […]

Meer lezen

Rechtswinkel Westland start afdeling bestuursrecht

Naaldwijk – Rechtswinkel Westland adviseert de Westlandse burgers vanaf nu ook over juridische kwesties op het gebied van het bestuursrecht. Denk hierbij aan vragen over de vergunning voor een verbouwing of het bestemmingsplan, maar ook aan onderwerpen zoals een uitkering en de schuldsanering. Het was een lang gekoesterde wens van de rechtswinkel om ook te […]

Meer lezen