Het regeerakkoord en het zzp-vraagstuk

Door Jimmy Het blijkt in de praktijk soms lastig te bepalen of iemand werkzaam is in loondienst dan wel als zzp’er. Het komt namelijk geregeld voor dat een zzp’er die werkzaam is bij een opdrachtgever eigenlijk aan vrijwel alle criteria voldoet om als werknemer gezien te worden, maar dus werkzaam is op basis van een […]

De zieke werknemer

Op het moment dat een werknemer ziek wordt, heeft de werkgever een loondoorbetalingsverplichting. Werkgevers kunnen zich hiervoor ook verzekeren. Vanaf het moment van ziekmelding starten de re-integratieverplichtingen van zowel de werkgever als de werknemer. Zolang de werknemer nog niet 100% beter is (gemeld), is nog sprake van ziekte. De loondoorbetalingsverplichting eindigt na twee jaar. Het […]

Jurisprudentie: De billijke vergoeding in de WWZ

Lisa van Gulik Inmiddels is het alweer ruim twee jaar geleden dat de WWZ in werking trad. Deze wet, oftewel de Wet Werk en Zekerheid werd onder meer ingevoerd om mensen die te maken krijgen met een ontslag een sterkere positie te kunnen geven. Zo staat het de werkgever niet meer vrij om te kiezen […]

Overzicht huurrecht

Marnix Vijverberg Het huurrecht is van toepassing op alle roerende en onroerende zaken die verhuurd worden. De bestemming van het gehuurde object is hierbij van belang, omdat de wet onderscheid maakt tussen verschillende huurobjecten. Voor elk type huurobject geldt een apart huurregime met bijbehorende wettelijke regels. De regels voor de verhuur van een bedrijfsruimte wijken […]

Afspiegelingsbeginsel – Wie gaat als eerst?

Eline van Hagen Het afspiegelingsbeginsel komt pas om de hoek kijken, indien er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag (art. 7:669 lid 3 sub a Burgerlijk Wetboek). Voor een bedrijfseconomisch ontslag moet namelijk voldaan zijn aan drie voorwaarden. Ten eerste moet de werkgever aannemelijk maken dat er sprake is van een bedrijfseconomische reden. Daarnaast zal de […]

Duomoederschap: een kind met twee juridische moeders

Jordy Kraaijeveld Op 1 april 2014 is het in ons land mogelijk geworden om via het afstammingsrecht twee juridische moeders te hebben. De moeders kunnen beiden juridisch moeder zijn voor kinderen die binnen hun relatie geboren worden of binnen hun relatie opgroeien. In deze situatie is er sprake van een zogenoemde geboortemoeder en de vrouwelijke […]

Gebrek aan de huurwoning

Jeffrey Brinkman Bij het huren van een woning kan het voorkomen dat er gebreken ontstaan. In sommige gevallen kan de huurder het gebrek zelf herstellen. Dit wordt niet altijd van de huurder verwacht. In dit artikel wordt ingegaan op de situaties wanneer de huurder, van de verhuurder kan verwachten dat hij het ontstane gebrek herstelt. […]

Stappenplan abonnement opzeggen

Kees Kouwenhoven Uit een rapport van de Autoriteit Consument en Markt van juli 2017 bleek dat telefonisch opgedrongen abonnementen tot de grootste ergernissen voor consumenten behoren. Hoe komt u als consument van een abonnement op een tijdschrift of krant af? Bedenktijd Voor via internet of via de telefoon afgesloten abonnementen geldt een bedenktijd van twee […]

Verjaring van grondeigendom

Jeffrey Brinkman Inleiding Het kan u zomaar overkomen. Uw buurman heeft al een aantal jaar grond van u in gebruik en ineens zegt hij eigenaar te zijn geworden van de grond. In dit artikel wordt aangegeven of uw buurman gelijk heeft en wanneer hier sprake van is. Kadaster In de eerste plaats is het van […]

Leeftijd wettelijk minimumloon naar 21 jaar

Door: Jeanette Op basis van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) heeft u al sinds 1969 recht op een sociaal aanvaardbare beloning. Op basis van de WML hebben alle werknemers vanaf 23 jaar recht op het wettelijk minimumloon. Het maakt niet uit waar u werkt of welke werkzaamheden u verricht, als u 23 jaar of […]